Fondazione Faustino Onnis Onlus Università degli Studi di Cagliari Università degli Studi di Sassari Comune di Selargius
home > gli amici di faustino > in ammentu de faustinu onnis poeta

In ammentu de Faustinu Onnis Poeta

Aquilino Cannas • 1 maggio 2001

A ti nd'ammentas (comenti nanta in Cabesus)
ofradi, de is battallas fattas impari
po una Sardigna in limba
e in arrexonis suas prus digna?
T'indi ses andau in d'unu momentu
isperdiu efrastimau de sa vida nostra
fattu de surdus perdalis
chi sunt donendi sa vida nostra
in manus allenas e fu runcas: "sardi venali"!
Ma s'indi hat acatai hoi o cras
custa turma de sbentiaus
sciolloriaus, custu tallu ebrebeis.
Gai est, nanta in Logudoro,
i a donzunu su sou, comenti nanta
in Nugoro, i aici est, comenti naraus nosus.
S'heus a incontrai a lestu in logu santu,
ofradi, aundi tui ses giai, a si contai
finisamenti asseliaus de totu is battallas
fattas impari. A lestu.
Adiosu, o amigu miu stimau, ofradi,
adiosu, no hapu a tardai.