Fondazione Faustino Onnis Onlus Università degli Studi di Cagliari Università degli Studi di Sassari Comune di Selargius
home > attività > sonus e imprassus de boxis strantaxas

Sonus e Imprassus de Boxis Strantaxas

Luciana Onnis • 10 novembre 2013

Sàbudu 16 de su mesi de donniassantu 2013, a is ses de merì in su Centru de Aggregatzioni Sociali, de Si’e Boi, in Ceraxus, sa Fundatzioni Faustinu Onnis  presentat <>,  labboratóriu de cunfrontu de is varius modus de fai intèndiri is sonus de su sardu lìgiu, improvisau e cantau, a sa manera di ariseru e di oi.

I versus de is poesias, is cantzonis  e is arrexonis de totusant èssiri intregaus a su trabballu: unu pensamentu grai po totus e una spera ancora po medas.

 

Intre mesu s’atóbiu at éssiri  arregordau cun stima e riconoscentzia Antoni Maxia, cantadori ceraxinu tra is prus mannus.

Ant  a intervènniri

 

Giuannifrancu Cappai

Sìndigu de Ceraxus

 

 Pàulu Pillonca

Presidenti de sa Fundatzioni Faustinu Onnis

 

Luciana Onnis

Vicepresidenti de sa Fundatzioni Faustinu Onnis

 

 Is poetessas e is poetas

Angelica Piras

Anna Cristina Serra

Anna Maria Badas

Carmen Salis

Francisca Petrucci

Franciscu Tedde

Marina Corona

Rosària Floris

Sergiu Medved

E

Brunu Pisano - ligidori

Is cantadoris

Dolores e Paola Dentoni

cun Romeo Dentoni a sa chitarra

Pepucciu Loni

Antoni Pani

Pasquali Sanna

Emanueli Sanna

Eliseu Vargiu

presentaus deRita Corda

Segretàriu Generali de sa  Fundatzioni FO

e

CRC Posse- arrepadoris de Casteddu

presentaus deNicoletta Puddu

Vicepresidenti de su  C T S de sa  Fundatzioni FO

         

   Andrea Onnis musicista

At a sonai  a solu cun su  clarinettu

Non potho reposare

At a presentai Anna Cristina Serra

 

                                                    Ti cumbidaus cun prexeri mannu a bènniri .